Een open brief voor alle ouders in Lelystad

Meldpunt jeugdhulp Lelystad

Wat is jouw verhaal?

De jeugdhulp wordt anders geregeld. Hoe is dat voor jou (jongere, ouder, betrokkene)? Waar gaat het goed en waar loop je vast? Krijg je nu de juiste hulp of is er juist hulp stopgezet die je eerder wel kreeg?

We horen graag je verhaal, over waar het goed gaat en waar het minder goed gaat. Zo kunnen we als politieke partijen meedenken over hoe we de jeugdhulp beter kunnen regelen.

Voor wie?


Ouders

Bent u een vader, moeder of verzorger met één of meer kinderen die hulp nodig hebben? Dan horen we graag uw verhaal! Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Wij willen net als u het beste voor alle kinderen in Lelystad en horen graag hoe u de aanvraag heeft ervaren en of u tevreden bent met de aangeboden hulp. Mogelijk heeft u een klacht of heeft u juist een succesverhaal.

Uw ervaring en informatie kan ons helpen om grip te krijgen op de praktijk van de jeugdhulp in Lelystad.

Zorgverlener

Lelystad staat voor de opgave om de jeugdhulp goedkoper en efficiënter te organiseren, om zo alle jongeren te kunnen blijven helpen. De nieuwe organisatie JEL ( Jeugd Lelystad) vervangt per 1 juli 2021 het JGT (Jeugd- en Gezinsteam). Dit heeft gevolgen voor jongeren, professionals en organisaties. Waar ziet u dat het goed gaat en waar belanden jongeren tussen wal en schip?

Vertel uw verhaal en help ons om de juiste stappen te zetten naar effectieve en betaalbare jeugdhulp in Lelystad.

Betrokkene

Misschien bent u geen ouder of hulpverlener, maar bent u wel nauw betrokken bij kinderen en jeugd. Dit kan bijvoorbeeld omdat u een jongerenwerker, leerkracht, voogd of pedagogisch medewerker bent. Soms staat u verder af van de situatie waardoor u een andere zienswijze heeft op de geboden hulp en ervaren problemen. Ook uw ervaringen zijn waardevol.

Wij horen graag wat u signaleert. Misschien ziet u knelpunten of oplossingen die anderen niet zien.

Een initiatief van

Met steun van

Wat doen we met uw verhaal?


We bekijken alle meldingen en zullen deze vertrouwelijk behandelen, ongeacht wie de melding doet of welk type het is. We beoordelen uw melding en vullen die met informatie uit eerdere meldingen of andere meldingen aan.

Mogelijk nemen we contact met u op voor een toelichting. Uw ervaringen en verhalen helpen ons om gerichte vragen te stellen in de gemeenteraad, voorstellen te schrijven tot aanpassing van beleid en om samen met de wethouders en burgemeester te werken aan goede zorg voor onze jeugd. Onderzoek doen kost tijd, het kan dus zijn dat het even duurt voordat u iets verneemt tijdens bijvoorbeeld een raadsvergadering. Ook kosten veranderingen tijd. Helaas kunnen we niet alle individuele problemen oplossen. Wel zullen we aandacht vragen voor uw situatie.